0 Item(s)

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Energie Investerings Aftrek (EIA)

De EIA is een fiscale regeling die tot doel heeft energiebesparing en de inzet van duurzame energie door het bedrijfsleven te stimuleren. Dankzij de EIA-regeling kunt u, als ondernemer, profiteren van een extra aftrekmogelijkheid ten aanzien van de fiscale winst. De overheid draagt op deze manier (in)direct bij aan investeringen in energiezuinige en milieuvriendelijke energiesystemen en de daarbij horende installatiekosten.

 

 Wat betekent de EIA voor u?

Dit kunnen we het beste laten zien aan de hand van een voorbeeld (bij deze berekening is uitgegaan van de EIA regeling zoals deze vanaf 2014 van kracht is). Stel, uw fiscale winst bedraagt € 100.000 en de vennootschapsbelasting is 20%.

  • De vennootschapsbelasting zonder investering bedraagt: € 20.000.

 

Stel u heeft geïnvesteerd in energiezuinige verlichting voor een bedrag van € 15.000,-. Indien het investeringsbedrag boven de drempel van € 2.500 ligt, bedraagt de EIA 41,5% over de gehele investering (inclusief installatiekosten). Investeringsaftrek: € 15.000 x 58% = € 8.700. Dit bedrag mag u in mindering brengen op uw fiscale winst. Fiscale winst: € 100.000 – € 8.700,= € 91.300.

  • De vennootschapsbelasting met investering bedraagt: € 18.260.

 

Door te investeren in energiezuinige verlichting realiseert u een bruto voordeel van € 1.740,-. Dit bedraagt bijna 12% van uw totale investering.

 

U kunt zelf de EIA aanvragen.

De EIA kan voor 2015 enkel digitaal worden aangevraagd via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) binnen 3 maanden na investering. Fiscale aftrek is mogelijk zolang er fiscaal budget beschikbaar is. De volledige lijst van bedrijfsmiddelen welke in aanmerking komen voor de EIA-regeling, de Energielijst 2014, vindt u op de website van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland.

 

Uiteraard bieden wij de service om de E.I.A. voor onze opdrachtgevers aan te bieden.

Wij, De Lampen Specialisten vragen uit uw handelsnaam de E.I.A. subsidie aan.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de meldingsprocedure, belastingaangifte en EIA in het algemeen kunt contact opnemen met de Belastingtelefoon voor ondernemers: 0800 - 0543. Daarnaast is de Helpdesk van RVO een goede bron van informatie; deze is bereikbaar op telefoonnummer 088 - 0424242.


 

Downloads

In deze brochure staan alle bedrijfsmiddelen die in 2016 in aanmerking komen voor EIA.
 

 

Loading...
Laden...